• Sleva

Kázání na modlitbu Páně s ohledem k sedmeru neřestí

260,00 Kč
208,00 Kč Sleva 20%

Sv. Vincenc Ferrerský O. P.

KÁZÁNÍ NA MODLITBU PÁNĚ S OHLEDEM K SEDMERU NEŘESTÍ

Andělský kazatel razancí svých kajících promluv, v nichž se projevuje jeho bouřlivá španělská krev, připomíná velké proroky Starého zákona. Na paměti má jen spásu duší a blaho Církve. Je osobností vrcholného středověku, kdy v románském světě již renesance střídá gotiku a reformní kazatelé staví na nepokryté opravdovosti i za cenu provokativních tézí, někteří tak padají do heretických nauk. Sv. Vincenc stojí na pozicích pravověří, a dostává-li se příležitostně na jeho hranici, podřizuje se autoritě Církve. V důsledku jeho mnohdy více než dvouhodinových plamenných kázání přednášených spatra činí hříšníci pokání a napravují svůj život, nadto se obracejí i Saracéni, židé a kacíři.

Počet

Rok vydání: 2022

Formát knihy: 14,6 x 21

Počet stránek: 76

Provedení: ofsetový tisk, barevný tisk desek.

1061